Thank you for choosing us. Do you want to rent a low cost car and travel to anywhere you want to in the last nomadic country in the world, Mongolia? Our company is open to everyone who would like to rent a car therefore we offer the best quality cars such as 4WD jeeps, sedans, minibuses, buses and luxury cars which are suited for Mongolia.

car

Манай үйлчилгээг сонгох шалтгаан

  • Найдвартай, аюулгүй, аятухтай үйлчилгээ
  • 24 цаг 7 хоног тутмын чанар
  • Өрсөлдөхүйц үнэ (таны хэтэвчний хамгийн сайн хэмнэлт)
  • Аялал бүр таны шаардлагыг хангана
  • Хурдан шуурхай
  • 24 цагийн дотор үйлчилгээг үзүүлэнэ
  • Таны аялалыг Монголын альч хэсэгт явуулна.

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл